Internacionalni kongres studenata i mladih doktora (bio)medicine u Bosni i Hercegovini „MediCon“ održat će se  u Tuzli, 30.10. – 01.11.2015. godine. Kongres je službeni projekt Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli „MEDICUS“, te je pokrenut s razlogom da pruži studentima i mladim doktorima priliku da se okušaju u pisanju naučnih i naučno/istraživačkih radova, usavrše svoje znanje i rad, razmjene ideje, iskustva i viđenja medicine i srodnih grana. Kongres će se održati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

''Tokom 3 dana trajanja Kongresa, očekuju Vas zanimljiva predavanja profesora tuzlanskog Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Tuzli koja obrađuju najnovije teme i dostignuća iz svijeta medicine, zatim obilazak Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, te naučno/nastavnih baza. Također, uz navedeno, u programu ćemo imati i studentske sesije koje omogućavaju svim studentima i mladim doktorima izlaganje njihovih radova u obliku postera ili usmenog izlaganja. Svi zainteresirani za aktivno učešće na Kongresu, mogu prijaviti svoje radove Naučnom odboru Kongresa. Učešće na Kongresu i aktivnih i pasivnih učesnika će biti bodovano od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona. Osim naučnog dijela, pripremili smo Vam i bogat društveni program. Stoga Vas uvjeravamo da, osim znanja i vještina koje ćete usvojiti, zabave i druženja neće nedostajati'', poručuju iz organizacionog odbora. 

Vesta Radio 91.2